Xi'an

Huashanzhen

 

Lianhuasizhen

 

The Terracotta Army in Xi'an